Kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām

Publicēts 26.10.2018

Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 9. novembris plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0