Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai

Publicēts 14.02.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2011/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011. gada 22. februāris plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4601
Iepirkuma priekšmets – Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona – Brigita Arbidāne, tālr. 64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0