Lašveidīgo zivju nārsta laikā Dabas aizsardzības pārvalde pastiprināti kontrolēs malu zvejniekus upēs un ezeros

Publicēts 20.10.2015

Lašveidīgo zivju nārsta laikā no līdz 30. novembrim Dabas aizsardzības pārvalde pastiprināti kontrolēs malu zvejniekus upēs un ezeros. Šajā gadā cīņā ar maluzvejniekiem tiks izmantotas dažādas mūsdienīgas iekārtas, kas ļauj novērot darbības upju un ezeru tuvumā arī nakts tumšajā laikā. Inspektori jau devušies pirmajos reidos gan sadarbībā ar Valsts vides dienesta un sabiedriskajiem inspektoriem, gan nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem.

Gauja un citas tās pietekas ir vienas no Latvijas nozīmīgākajām lašveidīgo zivju nārstošanas vietām. Daudzi laši un taimiņi ik gadu migrē šajā virzienā, lai veiktu svarīgāko savas dzīves uzdevumu – radītu pēcnācējus. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas pārstāvis Jānis Bušs informēja, ka šajā gadā maluzvejnieku ķeršanā inspektori strādās gan ar termokamerām, gan izmantos meža kameras. Tāpat līdzīgi kā iepriekšējos gados reidos dosies ar laivām un strādās slēpņos.

Arī Latgales ezeros nārstojošās lašveidīgās zivis – sīgas un repšus aizliegts iegūt no 1. oktobra līdz 30. novembrim. Lai gan ezeros vēl nav sācies lašveidīgo zivju nārsta laiks – ir jāsagaida nedaudz aukstāks laiks, jau tagad Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vides inspektori pievērš pastiprinātu uzmanību īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzībai un regulāri veic noteikumu ievērošanas kontroli. Inspektori ir gatavi aktīvi iesaistīsies arī Valsts vides dienesta koordinētajās aktivitātēs, lai īstenotu lašveidīgo zivju resursu aizsardzības pasākumus.

Dabas aizsardzības pārvalde darbam Latgales puses ūdenstilpnēs iegādājusies papildus inventāru zivju resursu aizsardzības pasākumiem – trīs meža kameras ar SD atmiņas kartēm, divas termokameras ar videoierakstītāju, vienu videokameru, vienu binokli un četrus LED lukturus. Aprīkojumu iespējams izmantot plaša spektra aktivitātēs gan gaišajā, gan tumšajā diennakts laikā.

Taču, lai zivju resursu uzraudzība un kontrole visā Latvijā tiktu veikta nepārtraukti, lūgums vietējiem iedzīvotājiem būt apzinīgiem un ziņot par aizdomīgiem gadījumiem un iespējamo malu zvejniecību valsts vides inspektoriem. Vienlaikus Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu interesentu doties dabā un vērot lašu nārstu, kas ir samērā unikāla parādība. Tādējādi kopīgiem spēkiem varam iztraucēt kādu malu zvejnieku un pasaudzēt lašus un taimiņus. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziņot par nelikumīgas lašveidīgo zivju ķeršanas gadījumiem, jo šāda informācija būs noderīga pārkāpumu atklāšanā un pārtraukšanā:

- Rāznas Nacionālā parka teritorijā, Dainis Tučs 25644164, Aleksandrs Savičs 28703840;
- Gaujas Nacionālā parka teritorijā, Jānis Bušs 29433226.

Jāpiebilst, ka iedzīvotāji par iespējamiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem aicināti ziņot jaunajā mobilajā aplikācija “Vides SOS”. „Vides SOS” darbojas ar mobilo datu un GPS signāla palīdzību. Konstatējot iespējamo pārkāpumu, tas jānofotografē, jāapraksta un jānosūta.

Savukārt makšķerniekus Dabas aizsardzības pārvalde aicina ievērot makšķerēšanas noteikumus un tajos noteiktos ierobežojumus. Malu zvejniekiem der atcerēties, ka par zivju iegūšanu īpaši aizsargājamā teritorijā saudzēšanas laikā normatīvie akti paredz arī kriminālatbildību, kā arī jāatlīdzina zivju resursiem nodarītais zaudējums.

Papildus informācija:

Laši pieder pie ceļotājzivīm – tie nārsto upēs, bet pieaugušie dzīvo jūrā, līdz nobriest ceļošanai atpakaļ uz nārsta upi. Baltijas laši jūras dzīves laikā migrē tikai Baltijas jūras robežās. No viena lašu pāra pēc gadiem upē atgriežas aptuveni no 40 līdz 60 jaunu lašu.

Lašu un taimiņu ieguves lieguma laiks ir no 1. oktobra līdz 30. novembrim, izņemot Daugavu un Buļļupi, kur to populāciju veido no zivjaudzētavām ielaistie laši un taimiņi, kā arī licencētās makšķerēšanas vietas, kur šo zivju ieguve ir atļauta, iegādājoties licenci. Zivju resursiem nodarītā zaudējuma apmērs par vienu nelikumīgi noķertu lasi ir 715 eiro, kas tiek piemērots papildus sodam par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem.

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Inese Pabērza

Mob. tel.: 26418755

Mobilā aplikācija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0