Konkurss! Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina vērot putnus pie barotavas

Publicēts 29.11.2019

Latvijas ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa aicina Madonas, Lubānas un Rēzeknes novada iedzīvotājus iesaistīties konkursā “Putni pie barotavas”. Par konkursa dalībnieku var kļūt kā individuāli putnu vērotāji vai vienas ģimenes locekļi, tā arī draugu kompānijas, darba kolektīvi, skolas klases vai bērnudārza grupiņas.

Lai piedalītos – vēro barotavu, atzīmē sarakstā (skat. pievienoto failu “KONKURSA NOLIKUMS”) novēroto putnu sugu un pieraksti novērojuma datumu. Ja esi ieraudzījis putnu, kas nav sarakstā, tad vari to papildināt.  Putns jānosaka līdz sugai, piemēram: lielā zīlīte, zilzīlīte, mājas zvirbulis, lauku zvirbulis. Vienīgās sugas, kurām pieļaujama nenoteikšana, ir: purva zīlīte un pelēkā zīlīte. Ja tās nespēj atšķirt, tad, nevis raksta abas, bet izvēlas vienu.  Piemēram, zvirbuļvanags, kas barojas ar putniem barotavas apkārtnē, arī mizložņa, kas atrodas kokā pie barotavas, ir pieskaitāmi sarakstam, bet debesīs lidojošas pelēkās vārnas un meža pīles nebūtu pieskaitāmas šim sarakstam. Par visām novērotajām sugām ieteicams ziņot arī mājaslapā www.dabasdati.lv

 Konkursa uzvarētāji tiks noteikti četrās nominācijās:

1)      garākais sugu saraksts (kurš pie barotavas spēs pievilināt un novērot visvairāk putnu sugu?);
2)      visskaistākais fotoattēls;
3)      visinteresantākais stāsts;
4)      visskaistākais zīmējums.

Tiks apbalvotas pirmās trīs vietas katrā kategorijā, un balvā uzvarētāji saņems  dāvanas no Lubāna mitrāja informācijas centra un Latvijas Ornitoloģijas biedrības.

Konkurss notiek no 01.12.2019. līdz  31.03.2020, bet novērojumu dati (fails ar atzīmētajām putnu sugām) jāiesūta līdz 10.04.2020. uz e-pastu: lubanamitrajs@gmail.com vai jānodod personīgi, pirms tam sazinoties pa tālr. 29234956.

Noderīga informācija putnu sugu noteikšanā:

- Plakāts ar biežāk sastopamajām putnu sugām barotavā vai tās tuvumā – http://lob.lv/download/Zino_par_putniem_darza_2019.pdf
- Palīgs barotavu apmeklējošo putnu sugu noteikšanai pieejams šeit: http://ej.uz/noteicejs_barotavas
- Ja ir grūtības noteikt putnu sugu, mēģiniet putnu nofotogrāfēt un atsūtīt bildi uz e-pastu: lubanamitrajs@gmail.com, vai mēģiniet atrast atbilstošo sugu šeit: http://www.putni.lv/

Iedvesmai:
Šobrīd aktīvi konkurss „Putni pie barotavām” jau vairākus gadus noris Cēsu vietējā grupā. Par viņu pieredzi var lasīt šeit: https://cesuputnugrupa.wordpress.com/konkurss-putni-pie-barotavas/

Piemērā, kā uzskaite notiek “Ūdensstrazdu” barotavā (Cēsu vietējā grupa), varat ielūkoties šeit  https://cesuputnugrupa.wordpress.com/udensstrazdu-putnu-barotava-201415/

 Svarīgi atcerēties!

  • Ja iesākta, putnu barošana jāturpina līdz pat pēdējiem sniegiem. Tāpat jāseko līdzi, lai barotavā barība putniem būtu pieejama visu laiku. Brīžos, kad ēdamā nav, putni vairs nemeklē citas barošanās iespējas ārpus barotavas, bet līdz pēdējam brīdim gaida, kad barību barotavā papildinās.
  • Barotavai vajag izvēlēties vietu, kur kaķi u.c. plēsīgi dzīvnieki netiek klāt. Tieši kaķi ir vieni no lielākajiem apdraudējumiem savvaļas putniem.
  • Nekādā gadījumā nedrīkst izlikt barību, kuras saturā ir sāls, jo tā putniem ir bīstama – pat nāvējoša!
  • Putnu ēdnīcā jāievēro vairāki tīrības noteikumi: tā ne retāk kā reizi divās nedēļās jāiztīra no barības paliekām un mēsliem, kā arī jāuzmana, lai tā netiek sniega aizputināta un ir putniem vienmēr viegli pieejama.

Konkursa “Putni pie barotavas” nolikums

Informāciju sagatavoja: Ilze Sauša, Lubāna mitrāja informācijas centra speciāliste
Foto: Viesturs Trops (avots: https://cesuputnugrupa.wordpress.com/)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0