LĒMUMS par iepirkuma „ Palu radīto bojājumu novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Ilzeskalna pagastā.” (identifikācijas Nr. DPP 2017/5) REZULTĀTIEM

Publicēts 18.09.2017

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0