Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide

Publicēts 21.05.2013
Iepirkums pārtraukts ar iepirkuma komisijas 25.06.2013. lēmumu.
Pamatojums: iesniegtie pretendentu piedāvājumi atzīti par neatbilstošiem iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām; pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru
Iepirkuma identifikācijas numurs – MPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013. gada 3. jūnijs plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626
Iepirkuma priekšmets - Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks – Mākoņkalna pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626, no plkst. 8.00 līdz 16.30.
Kontaktpersona – Sergejs Bašmakovs, tālr. 29224840, e-pasta adrese:info@makonkalns.lv; darba laiks: no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0