Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2013.gadam

Publicēts 23.04.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs -ASI 2013/1
Pieteikuma iesniegšanas termiņš -2013.gada 8.maijs plkst. 13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese -Adamovas speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.90000048186; adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647;
Iepirkuma priekšmets -Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2013.gadam.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta- Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 09:30 līdz 15:30) vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālr. 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv
Piedāvājumu atvēršana notiek bez pretendentu piedalīšanās.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0