Malkas piegāde Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām 2012.gadam

Publicēts 09.02.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2012/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 29.februāra plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000048538, adrese: Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām 2012.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvaldē pie sekretāres
Kontaktpersona - Marija Zahare; tālrunis 64644069 ; e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0