Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai

Publicēts 31.05.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 12. jūnijā plkst.10:30
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Zigurds Razgals tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv

Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0