Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome aicina iesaistīties padomes darbā

Publicēts 04.02.2016

Iedzīvotāju Konsultatīvās padomes galvenais uzdevums ir nodrošināt dialogu starp pašvaldību un pagasta iedzīvotājiem. Pašlaik Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi tiek aicināti piedalīties sanāksmēs kopā ar pagasta iestāžu vadītājiem un pagasta pārvaldes darbiniekiem. Katram ir iespēja izteikt savu attieksmi un priekšlikumus par apspriežamajiem jautājumiem, ierosināt kādas problēmas apspriešanu, kas tiek izteiktas no iedzīvotāju puses.

Atsaucoties uz laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” publicēto rakstu “Lai labās pārmaiņas turpinātos”, var secināt, ka pagastā ir cilvēki, kuri uzskata, ka viņu intereses netiek pārstāvētas. Iedzīvotāju konsultatīvā padome pieņēma lēmumu aicināt aktīvus cilvēkus, kuriem ir konstruktīvi priekšlikumi pagasta un novada attīstībā. Konsultatīvās padomes nolikums paredz kvantitatīvo sastāvu, kas nepārsniedz 12 cilvēkus. Pašlaik ir 10 locekļi. Lūdzam pieteikties!

Par jaunu konsultatīvās padomes sastāvu lems tuvākā iedzīvotāju kopsapulcē, kura plānota 2016. gada 08. martā plkst.15-00, Maltā, Brīvības ielā 6a (bijušajā mūzikas skolas ēkā).

Ja kādam Maltas pagasta iedzīvotājam ir neskaidri jautājumi, problēmas, ierosinājumi un viņš ir pārliecināts par savu taisnību, ir jāgriežas pie pagasta pārvaldes vadītāja vai pie iedzīvotāju konsultatīvās padomes jebkura locekļa, lai rastu atbildi vai risinājumu, ja vien tas ir pagasta pārvaldes kompetencē.

 

Marija Podnieka,
Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0