Mēbeļu iegāde Ūdenstūrisma attīstības centram “BĀKA”

Publicēts 13.04.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/20ERAF/LAT LIT
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 26.aprīlis plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Mēbeļu iegāde Ūdenstūrisma attīstības centram “BĀKA”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Ineta Brizga, tālr.64607183, e-pasts: ineta.brizga@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0