„NAI KSS rekonstrukcijas darbi” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros

Publicēts 31.10.2013

Kohezija-bildePSIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630 , Latvija, izsludina iepirkuma procedūru ar identifikācijas Nr.MDZKSU 02/2013 ( Projektēšana  un būvdarbi –papildus darbi) „NAI  KSS rekonstrukcijas darbi”  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir NAI KSS rekonstrukcija un gaisa padeves pūtēju nomaiņas projektēšana  un būvdarbi , kas tiks realizēts Maltas pagastā ,Rēzeknes novads, ES KF finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Maltā II kārta” ietvaros.
Nolikumu var saņemt personīgi , sākot no 01.11.2013 , katru darba dienu no plkst.09.00 līdz 17.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12.00-13.00 pēc adreses -Parka iela 10, Malta , Rēzeknes novads , LV 4630 , uzrādot apmaksas dokumentu par nolikuma saņemšanu . Maksa par nolikuma saņemšanu 5,00LVL( 7,11 EUR)+ PVN, kas ieskaitāms  PSIA Maltas DZKSU  Nordea Bank  Finland Plc norēķinu kontā Nr. LV42NDEA0000084021487 , bankas kods NDEALV2X ar norādi – par nolikuma saņemšanu .  Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2013.gada 15. novembra plkst. 10:00, Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novads. Kontaktpersona Anna Pinka, tālr. 64631056  e-pasts: maltasdzksu@inbox.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0