2016. gadā tiks reorganizēts pagasta pārvalžu zemes lietu speciālistu darbs

Publicēts 29.12.2015
Foto: Madara Ļaksa

Rēzeknes novada domes 17. decembra sēdē nolemts reorganizēt zemes lietu speciālistu darbu Rēzeknes novada pašvaldībā un ar 2016. gada 1. janvāri izveidot jaunu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību – Zemes pārvaldības dienestu.

Kā pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā faktu, ka zemes reforma novadā ir pabeigta, kā arī izvērtējot esošo pagasta pārvalžu zemes lietu speciālistu darba apjomus, efektivitāti un lietderību. “Šādas reorganizācijas nepieciešamība bija izveidot efektīvi darbojošos struktūru, nepalielinot pašvaldības kopējo atlīdzības fondu. Turpmāk zemes lietu speciālisti vairs nebūs pagastu pārvalžu amatu sarakstos, bet gan kā Zemes pārvaldības dienesta darbinieki, līdzīgi kā šobrīd tas jau ir ar sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā uz vietas pagastā, bet ir tiešā Sociālā dienesta, nevis pagasta pārvaldes pakļautībā,” skaidro Jānis Troška. Lielākā daļa esošo zemes lietu speciālistu darbu turpinās jaunajā struktūrvienībā, daļa darbinieku tiks pārcelti no esošajām administrācijas nodaļām, bet daļa esošo darbinieku amatu zaudēs. Zemes lietu speciālistu atlase notiks janvārī, iekšējā konkursa ietvaros un pārsvarā būs viens speciālists uz diviem pagastiem.

Jaunās struktūrvienības kompetencē būs arī nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana, kas ir ļoti cieši saistīta ar zemes lietām. Pašvaldības izpilddirektors uzsver: “Iedzīvotājiem šīs izmaiņas nekādā gadījumā netraucēs saņemt visus ar zemes ierīcību un nomu saistītos pakalpojumus pagastos, tieši otrādi – pieaugs šo pakalpojumu kvalitāte. Iedzīvotājiem uz novada centru lieku reizi nebūs jādodas un nekādi papildus izdevumi neradīsies.”

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0