Notiek ikgadējās iedzīvotāju sapulces

Publicēts 13.03.2017

Līdz pat aprīļa vidum notiks ikgadējās iedzīvotāju sapulces Rēzeknes novada pagastos. Sapulču laikā iedzīvotāji varēs iepazīties ar pagasta pārvaldes veikumu pagājušajā gadā un darba plāniem šim gadam. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šajā pavasarī sapulcēs piedalīsies gan Rēzeknes novada pašvaldības vadība, gan deputāti, gan arī pagastu pārvaldnieki un pagastu pārvalžu darbinieki, kuri iepazīstinās iedzīvotājus ar paveikto savās jomās – sociālajā darbā, finansēs, namu apsaimniekošanā un citos jautājumos.

Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi un piedalīties sapulcēs, jo tas dos iespēju gan izzināt pagasta finansiālo situāciju, gan arī uzdot kādu sasāpējušu jautājumu pagasta un novada vadībai. Interesējošos jautājumus varat iesūtīt arī uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv – atbildes tiks sniegtas sapulces laikā attiecīgajā pagastā.

Sapulču laiki pagastos:

 • Audriņu pagasts: 18. aprīlī pl. 18.00
 • Bērzgales pagasts: 23. martā pl. 15.00
 • Čornajas pagasts: 30. martā pl. 12.00
 • Dricānu pagasts: 29. martā pl. 13.00
 • Feimaņu pagasts: 31. martā pl. 15.00
 • Gaigalavas pagasts: 29. martā pl. 15.00
 • Griškānu pagasts: 12. aprīlī pl. 15.00
 • Ilzeskalna pagasts: 24. martā pl. 13.00
 • Kantinieku pagasts: 11. aprīlī pl. 15.00
 • Kaunatas pagasts: 10. aprīlī pl. 13.00
 • Lendžu pagasts: 23. martā pl. 13.00
 • Lūznavas pagasts: 18. aprīlī pl. 15.00
 • Maltas pagasts: 28. martā pl. 18.00
 • Mākoņkalna pagasts: 10. aprīlī pl. 15.00
 • Nagļu pagasts: 21. martā pl. 15.00
 • Nautrēnu pagasts: 22. martā pl. 13.00
 • Ozolaines pagasts: 3. aprīlī pl. 17.00
 • Ozolmuižas pagasts: 30. martā pl. 15.00
 • Pušas pagasts: 28. martā pl. 16.00
 • Rikavas pagasts: 21. martā pl. 13.00
 • Sakstagala pagasts: 11. aprīlī pl. 13.00
 • Silmalas pagasts: 31. martā pl. 12.30
 • Stoļerovas pagasts: 12. aprīlī pl. 13.00
 • Stružānu pagasts: 22. martā pl. 15.00
 • Vērēmu pagasts: 24. martā pl. 15.00

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0