Par ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem no marta sākuma līdz jūnija sākumam

Publicēts 14.03.2017
Foto: Madara Bērtiņa

Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana Rēzeknes novada pašvaldības autoceļos ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu pavasara šķīdoņa laikā un arī vēlāk, rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušiem ceļa segumiem un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.

Pagasta pārvalžu atbildīgās amatpersonas apsekoja pašvaldības autoceļus un, pamatojoties uz Ministru kabineta 1998. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, pieņēma lēmumu par maksimālās masas ierobežojumiem uz tabulā apkopotajiem pašvaldības autoceļiem.

Atgādinām, ka:

  • pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar ceļa īpašnieku saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “svaigpiena transportlīdzeklis”.
  • satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs pašvaldības darbinieki sadarbībā ar Valsts policiju.
  • Ar informāciju par autoceļiem, kuros plānots ieviest pagaidu satiksmes ierobežojumus šķīdoņa laikā, kā arī šo ierobežojumu pašreizējo stāvokli var iepazīties mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu saraksts uz kuriem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums

 

Pagasts Autoceļa numurs Autoceļa nosaukums Maksimālās masas ierobežojums t
Audriņu 4203 Davidovka-Samrekovka 7
4206 L.Puderevo-Staudži 7
4210 Krīvmaizes – Mežāre (0,0 līdz 6,7 km) 7
4216 Lielā Puderova –Ķipļuki (0,0 līdz 6,5 km) 7
4222 Kļovi  – Brizgi (0,0 līdz 1,9 km) 7
4223 Kucini-Strankaļi 7
4227 Greivuļi-Kaļvi 7
Bērzgales 4402 Červonka-Tarnava-Rejeņi 7
4403 Červonka-Uškaunieki 7
4405 Marientāle- Juzupole- Pesčanka 7
4409 Grebeiži-Palsinieki-Meirāni 7
4410 Inčuki-Pūriski-Mediņmuiža 7
4417 Meirāni-rajona robeža 7
Čornajas 4604 Putrīši-Lipuški Lipuški-Ivuški 7
4605 Gaiduļi-Mahoņina Mahoņina-Rečiņi 7
4609 Balbiši-Kovaļi Kovaļi-Ratnieki 7
4610 Ratnieki-Knutova Knutova-Treuhi 7
4613 Baļinova-Balbiši 7
4620 Bratova-Bratova 7
4621 Žogoti-Bratova Bratova-Mitri Mitri-Čornaja 7
4626 Žogoti-Mežari Mežari-Čornaja 7
4629 Čornaja-M.Dukstigals 7
4630 Čornaja-Balinova Balinova-Baltiņi 7
4633 Soboļeva-Baltiņi-Uškāni 7
4640 Bandari-Sprukti 7
Dricānu 5008 Rēzekne-Gulbene-Gailīši-Kārkliņi 7
5024 Kaulači-Lempi 7
5028 Plasi-Abramovka 7
5029 Pilcene-Silagaiļi 7
5030 Viļumi-Pilcene 7
5032 Piziki-Semuļi-Babri-Lizdiki 7
5033 Pilcene-Sološnīku ezers 7
5034 Pilcene-Kipļuki 7
5039 Lizdiki-Rūtaļas 3,5
Feimaņu 5204 Pūdnīki-Veideres 7
5205 Timošiški-Liskāni 7
5206 Pizāni-Grudes-Timošiški 7
5211 Vornīši-Leinakolns 7
5212 Skrauči-Kazimirova-Kancāni 7
5214 Ezergailīši-Dubina-Vainava 7
5216 Vainova-Šejevka 7
5219 Feimaņi-Akmenīši 7
5222 Melderi-Černoste 7
5224 Kovališki- Melderi 7
5232 Vainova-Adamiški 7
Gaigalavas 5401 Svētiņi-Strūžāni 7
5402 Šoseja-Apšenieki 7
5403 Strūžāni-Dūliņas 7
5404 Susekļi-Kuderi-Vuškusola 7
5407 Stada apbraucamais ceļš 7
5408 Cīmota – Puisāni 7
5409 Cīmota-Šaurītes-Garanči 7
5410 Kraukļi-Dērvaniene 7
Griškānu 5615 Jeroškina-Pustoška 7
5623 Tihanovka-Geikina 7
5630 Lipski – Tihanovka 7
5642 Jeroškina – Stoļerovas pagasts 7
5656 Sprūževa – Tihanovkas krustojums 7
Ilzeskalna 5801 Zači-Danči-Sološnieki-Šaraki 7
5803 Čudarāni-Šķerbinieki 7
5808 Kravaļi-Lucatnieki-Plešavnieki 7
5811 Gailumi-Gorsvani-Turlaji 7
Kantinieku 6001 Kantinieki – Mīzāni 7
6002 Ciskāni -Staudži 10
6003 Pauri – Kozlovka 10
6004 Liuža – Rikava 10
6005 Kozlovka – Sūļi 10
6006 Liuža – Kristceļi 10
6007 Leimaņi – Kristceļi 7
6008 Liužas ciema ceļš 10
6010 Liuža – Kantinieki 10
6012 Kantinieki – Staudži 10
6014 Zirkava – Kozlovka 10
6015 Borsloboda – Zjabki 10
6016 Liuža – Piertnīki 10
6017 Brizgi – Audriņu robeža 10
6019 Sūļi – Rikavas pag.robeža 10
Kaunatas 6218 Vecsloboda-Idzepole 7
6226 Leiņi – Zaļais kalns 7
6244 Ferma Lesinski-Labovka-Baranova 7
6265 Matuļi- Černiķi- Dubuļi 7
Lendžu 6601 Liuzinīki-Kozlova 7
6602 Liuzinīki-Zeltiņi 5
6603 Leški-Škinči 7
6608 Novoselki-Biži 7
6609 Morcinīki-Zalise 7
6612 Ciskova-Cirmas st. 7
6616 Skangaļi-Voskāni 7
6617 Taudejāni-Skangaļi 7
6610 Sarkaņi-Vasarāni 7
6656 valsts autoceļš-„Ezermala”-pagasta autoceļš 5
Lūznavas 6801 Vertukšne – Dupāni 7
6806 Astiki – Lūznava 7
6811 Skradeļi-Lūznava 7
6813 Lūznava-Jaunzemki 7
6814 Lūznava-Ismeri 10
6817 Lūznava-Veczosna 10
Maltas 7007 Rozentovas iela-Dupāni 7
7008 Rozentovas iela-Šmeiļi-Višķeri 7
7011 Špēļi-Jaudzemki 3,5
7013 Špēļi-Zagajevka 3,5
7016 Leimanišķi-Špēļi 3,5
7018 Pinki-Černoste 7
7019 Černoste- Vainova 7
7020 Černoste-Garkalni 7
  Viļānu iela, Malta 3,5
  Līvānu iela, Malta 3,5
  Saules iela, Malta 3,5
  Raiņa iela, Malta 3,5
  Dārzu iela, Malta 3,5
  Kalnu iela, Malta 3,5
  Lauku iela, Malta 3,5
  Rozentovas iela, Malta 3,5
  Fr.Trasūna iela, Malta 3,5
  Jaunatnes iela, Malta 3,5
  Parka iela, Malta 3,5
Mākoņkalna 7203 Zelenpole – Ļoļi 7
7204 Ļoļi – Virauda 7
7206 Luciški – Kozuliški 7
7216 Bondari-Jaunstašuļi 7
7218 Luciški – Jaunstašuļi 7
7221 Galdeņi-Gineviči 7
Nagļu 7401 Tīrumnieki – Īdeņa 7
7405 Ļodāni-Aizpūre 7
7406 Ļodāni-Sūļagals 7
7407 Buceniece-Silamala 7
Nautrēnu 7501 Laigalovas ceļš 7
7504 Pūramola-Jaškas-Salinīki 7
7505 Brožgola-Salinīki 7
7607 Rasnupļi-Miurinīki- Brožgola 7
7610 Laizānu ceļš 7
7511 Sosiņi 7
7512 Jaundzemļi 7
7621 Zaļmuiža-Bilinski 7
7623 Miglinīki-Mikitāni 7
7525 Dekteri-Korklinīki-Bliseņi 7
7533 Ruduki-Znūteņi 7
Ozolaines 7601 Rēzekne- Pleikšņi- Ritiņi 7
7602 Tēviņi-Tēviņu kapi 7
7604 Bumbiški-Kivki-Balbiši 7
7605 Balbiši-Runči-Rubuļi-Gaiduļi 7
7606 A-13-Skuju kapi 7
7607 A-13- Runču kapi 7
7608 A-13 –Runči 7
7609 Rubuļi-Križevniki-Škvarķi 7
7610 A-13-Jeroščenku kapi 7
7614 A-13-Pauliņi-Ozolmuižas robeža 7
7615 Pauliņi-Kampiški-Andronovas kapi 7
7618 Bekši-Dzeņi-Laizāni- Beņislavova- Silmalas robeža 7
7619 A-13-Laizāni-Groverišķi – Pauliņi 7
7620 A-13-Dzeņi 7
7626 Groveriški-Slobodas kapi 7
7628 A-13-Bumbiški 7
7629 Uļjanova- Križevniki 7
7632 Maremonta-Bugri 7
Ozolmuižas 7801 Ozolmuiža-Laļi 7
7802 Ozolmuiža-Pauliņi 7
7803 Kozori-apvedceļš-M.Garanči 7
7805 Spundžāni-Drejerovka-Mazie Garanči 7
7807 Ceļš uz Krievu Slobodas kapiem 7
7808 Bumbiškas-Skujas 7
Pušas 8001 Livki-Ostrovīši-Dītlovi 7
8002 Livki – Lītavnīki 7
8003 Livki – Gulinova 7
8005 Dorotpole – Baltezers 7
8006 Dorotpole – Narauščina- Peirāgi 7
8007 Puša – Narauščina 7
8009 Puša – Peirāgi- Kristceļnīki 7
8011 Balda – Černoste 7
8013 Vocīši- Strodišķi 7
8012 Balda – Vocīši – Loci 7
8015 Žierkli – Loci 7
8016 Aleksandrova – Zambari 7
8017 Puša – Virbuli 7
8021 Svātova- Čuksti – Ķirkiliški 7
8024 Kirkiliški 7
Rikavas 8204 Putni – Solovērsi 7
8209 Rikava – Uguļova 7
8210 Rikava – Zīmeļovka 7
8211 Rikava – Pērtnieki 3,5
8212 Jaunrikova – Mihalki 7
8226 Mihalki – Pērtnieki 7
Sakstagala 8601 Subinaite – Uļjanova – Guriļiški 10
8603 Vorkaļi – Uļjanova 10
8606 Kudļi – Apari 10
8609 Odotas-Ozolmuiža, robeža 7
8613 Keidāni – Lukna 7
8621 Deičmaņi – Kudļi 7
Silmalas 8801 Vecružina-Denelišķi 5
8802 Vecružina -Kurteņi 7
8810 Zuji-Borisovka 7
8814 Hatki-Pustinka 7
8818 Belobabina -Krasutina- Mežajuri- Štikāni 7
8821 Pustinka-Bodrovka 7
8846 Rogoviki-Rogoviki 7
8847 Borisovka-Štikāni 7
Bērzu iela  c.Tiskādi 7
Stoļerovas 9201 Zakati-Doroškeviči-Rozeļmuiža 7
9202 Madalesije-Sprukti-Viši-Asāni 7
Verēmu 9602 Sondori-Loborži 7
9607 Rēzekne- Meļņeva-Skudras (0,00 – 1,25 km) 5
9607 Rēzekne- Meļņeva-Skudras (1,25 – 0,00 km) 7
9608 Vecborisova-Skudras-Gajova 7
9614 Adamova-Gabinova 5
9617 Sondori-Svikļi 7
9621 Iugulova-Silinīki 7
9629 Iugulova-Djogi 7
9634 Gajova-Taudejāņi 7
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0