Par “Malkas iepirkumu Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”

Publicēts 19.09.2018

Iepirkuma idenfikācija – ASI 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 01.10.2018. līdz plkst. 14:00
Pasūtītāja nosaukums – Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets – “Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona – Jānis Masaļskis, tel. 26334342, e-pasts – janis.masalskis@saskarsme.lv

Iepirkuma nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0