„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”

Publicēts 09.01.2018

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Zemes pārvaldības dienesta vadītājam Jurim Zvīdriņam uz e-pastu: juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 16. janvārim.

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0