Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Publicēts 20.12.2016
Foto no interneta resursiem.

Rēzeknes novada pašvaldība šobrīd ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par papildus aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadam, kurš ir aprēķināts par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Nodokļa papildlikmi 1,5 % apmērā par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi pašvaldība piemēro pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju. Informācija par 2016.gadā neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamām zemes vienībām publiski ir pieejama arī internetā, vietnē www.lad.gov.lv sadaļā – Atbalsta veidi – Citi pakalpojumi – Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošana.

Pašvaldība atgādina, ka nodokļu maksātājam ir tiesības 1 mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma saņemšanas dienas apstrīdēt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu Rēzeknes novada pašvaldības nodokļu administrācijā, iesniedzot pašvaldībā rakstisku iesniegumu. Šāda apstrīdēšanas kārtība attiecas arī uz papildus aprēķinu par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Gadījumā, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, kuram ir ticis sagatavots maksāšanas paziņojums papildus nodoklim par neapstrādāto lauksaimniecības zemi, nepiekrīt papildus nodokļa aprēķinam, tad viņam ir jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina apstrīdēšanu. Šādā gadījumā pašvaldība iesnieguma kopiju nosūtīs Lauku atbalsta dienestam ar lūgumu atkārtoti izvērtēt informāciju par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz pašvaldības lūgumu, norādītajā zemes vienībā veiks atkārtotu platību apsekošanu. Gadījumā, ja Lauku atbalsta dienests pēc apsekošanas sniegs atbildi pašvaldībai, ka informācija par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi tiek precizēta uz „kopts”, tad pašvaldība savukārt veiks nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu iesniedzējam un nosūtīs precizētu maksāšanas paziņojumu, bet, ja Lauku atbalsta dienests sniegs atbildi, ka informācija par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi paliek iepriekš noteiktajā statusā un netiek precizēta uz „kopts”, tad arī nodokļa aprēķins par neapstrādāto lauksaimniecības zemi paliks spēkā, par ko pašvaldība sniegs rakstisku atbildi iesniedzējam.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, konkrētajā zemes vienībā no visas lauksaimniecībā izmantojamās platības (tā lauksaimniecības zemes platība, kura reģistrēta zemes robežu plānā vai Valsts zemes dienesta datos) vismaz 70 % ir jābūt sakoptiem. Piemēram, zemes robežu plānā lauksaimniecības izmantojamā zeme ir 6,5 ha, tātad vismaz 4,55 ha ir jābūt sakoptiem. Ja nav šo 70%, tad visa lauksaimniecības izmantojamā zeme tiek klasificēta kā nekopta, šajā gadījumā – 6,5 ha platība.

Iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina apstrīdēšanu var iesniegt jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 36. kab. vai 17. kab., vai elektroniski parakstītu iesniegumu sūtot uz e-pastu: nin@rezeknesnovads.lv vai info@rezeknesnovads.lv.

Konsultāciju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu var saņemt zvanot uz tālr. 64607188, rakstot e-pastā nin@rezeknesnovads.lv, vai klātienē Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. stāvā, 36. kabinetā) pirmdien un trešdien no plkst. 8:00 līdz 11:45 un no plkst. 12:15 līdz 16:00.

Iegūt vairāk informācijas par nekustamā īpašuma nodokļa konta stāvokli un sagatavotajiem maksāšanas paziņojumiem, kā arī veikt apmaksu ir iespējams apmeklējot vietni: https://www.epakalpojumi.lv/Category.aspx?cat=NIP

 

 

Indra Kroiče,
Zemes pārvaldības dienesta 
nodokļu administratore

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0