Par Rēzeknes novada dienu pasākuma skatuves un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu

Publicēts 27.06.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2014/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 8.jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada dienu pasākuma skatuves un tehniskā aprīkojuma nodrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona – Ināra Pleikšne, tālr.64607199, e-pasts: inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Tehniskās specifikācijas -Tehniskā piedāvājuma forma

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0