Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Publicēts 11.05.2018

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: RNPAPP 2018/4
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 24.05.2018.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona:  Raitis Šakalovs, mob.29467307, e-pasta adrese:info@audrini.lv
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 11.05.2018

Nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0