Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2013./2014.gadā.

Publicēts 11.04.2013
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAKARĀ AR  GROZĪJUMIEM TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ
Iepirkuma identifikācijas numurs - SPP 2013/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 22.aprīlis, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2013./2014.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Strūžānu pagasta pārvalde, Miera ielā 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, mob.t.22018676, 64667552
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0