Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un pirmsskolas iestādes ” Zvaniņš” vajadzībām 2013.-2014. gadam

Publicēts 15.08.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2013/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 26.augusts plkst.9:30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas ielā 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV-4622
Iepirkuma priekšmets – pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolai un pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē: Rāznas ielā 38, Kaunata, Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona - Marija Rukmane, tālrunis: 28330703, e-pasts: rukmane2@inbox.lv
“Kopsavilkuma tabula ir koriģēta izslēdzot no tās lokālās tāmes Nr.10 pozīciju. Esošais iepirkums paredz tikai būvniecības un labiekārtošanas darbus, zāles aprīkojuma iepirkums tiks izsludināts atsevišķi”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0