Pārtikas produktu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām

Publicēts 04.11.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - TSIP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 19.novembris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Iepirkuma priekšmets – pārtikas produktu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv

Ar iepirkumu komisijas 2014.gada 14.marta lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo izraudzīto pretendentu katrā iepirkuma priekšmeta daļā piedāvāto līgumcenu kopsumma pārsniedz EUR 42000, kas neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta pirmajā daļā noteiktajai robežai.
Iepirkuma nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0