"Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā"

1) iepirkums PIL 9.panta kārtībā "Pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā"
2) identifikācijas Nr. _ KPP 2018/6
3) Publikācijas datums IUB- 21.04.2018.
4) Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 3.maijam plkst.11.00
5) piedāvājumu atvēršana - 2018.gada 3.maijā plkst. 11.00
6) Kontaktpersonas - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002
Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr: 29224840
Nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Click to listen highlighted text!