Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Publicēts 03.02.2017

Izsludināta publiskā apspriešana par tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūvi Rāznas Nacionālajā parkā, Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā.

Būvniecības ieceres apskates vieta un laiks: Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde, Atbrīvošanas alejā 81, (pasta ēkā), ieeja no Brāļu Skrindu ielas, 3. stāvā (301. un 302. kab.) LV-4601) darba dienās no 08:00 – 11:45 un 12:30 – 16:30.

Atsauksmju iesniegšanas termiņi un adrese: Interesenti ar būvniecības ieceres vizuālajiem materiāliem var iepazīties, izteikt savus priekšlikumus un atsauksmes no 06.02.2017. līdz 06.03.2017., Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē, Atbrīvošanas alejā 81.

Būvniecības ierosinātājs: Rēzeknes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, 26531328.

Būvniecības ieceres projektētājs: personu apvienība SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” un SIA “MUUR”, 18. novembra iela 16, Rēzekne, LV – 4601, tālr. 26330290, fakss: 64605888, e-pasts: arnis@austrumi.lv

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 06.02.2017. līdz 06.03.2017.

Publiskās ieceres prezentācijas pasākums notiks 16.02.2017. Rēzeknes novada Būvvaldē, Atbrīvošanas alejā 81, 301.kab., plkst. 14.00

Aptaujas lapa

Būvniecības projekts