Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.

Publicēts 13.03.2019

Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2019. gada 12. marta lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2019. gada 12. marta līdz 9. aprīlim noteikta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.

Vēlēšanu iecirkņu adreses un nepieciešamais iecirkņa komisijas loceklu skaits

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanā jāievēro Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 6. panta un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās, novados un pagastos”, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra lēmumu Nr.4, 6. punkta prasības.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumā norāda politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, parakstu un mobilo tālruni. Bez tam pieteikumam pievieno politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izrakstu no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019”, kā arī CVK mājaslapā www.cvk.lv, sadaļā „ Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. Normatīvie akti”.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums jāiesniedz Rēzeknes novada vēlēšanu komisijai pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 19. vai 36.kabinetā.

Neskaidrību gadījumā zvanīt Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Ilonai Turkai – tālr.64607200 vai 26498011, Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sekretāram J.Zvīdriņam – tālr.64607188 vai 29436371 vai arī rakstīt e-pastā: velesanas@rezeknesnovads.lv.

Lēmums
Pieteikums-word
Pieteikums-pdf

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0