Putnu dienu pasākumi Latgalē – Rāznas Nacionālajā parkā, Andrupenē un dabas liegumā “Lubāna mitrājs”.

Publicēts 04.04.2017

Arī šogad Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB), Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar  citiem partneriem aprīlī organizē Putnu dienas visā Latvijā.
Pirmie pasākumi notika jau 1. aprīlī un turpināsies visu mēnesi. Lielākā daļa no vairāk nekā 30 pasākumiem – gan putnu vērošanas ekskursijas, gan radošās un putnu būrīšu darbnīcas – notiks 8. un 9. aprīlī. Putnu dienas finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Dalība vairāk nekā 30 Putnu dienu ekskursijās un citās aktivitātēs ir bez maksas, tajās piedalīties tiek aicināts ikviens interesents. Sev tuvāko un piemērotāko pasākumu meklē www.putnudienas.lv

LATGALĒ Putnu dienu pasākumi norisināsies Ludzā, Andrupenē, Šķaunē un Lubāna mitrājā.
7.04. plkst. 14.00. Sadarbībā ar Ludzas novadpētniecības muzeju tiks rīkots pasākums „Satiec Putnu dienas Ludzā!”. Iepazīsim putnus un to mājokļus, būs viktorīna par putniem, radošās darbnīcas u n vides izziņas spēles. Sākums plkst. 14:00, norises vieta Kuļņeva iela 2, Ludza. Plašāka informācija zvanot uz tālr. 29139677 (Regīna Indriķe).

8.04. plkst. 10. – 13.00. Putnu dienas  Rāznas Nacionālajā parkā, Andrupenes lauku sētā.
Pasākuma sākums plkst. 10:00 muzeja „Andrupenes lauku sēta” teritorijā (Andrupene, Dagdas novads). Paredzēta putnu iepazīšana gada dzīvotnē – lauku sētā, putnu būrīšu darbnīca, būrīšu izlikšana, spēles par putniem un radošā darbnīca. Darbam dabā piemērots apģērbs un apavi, līdzi jāņem āmurs. Plašāka informācija pa tālr. 29139677 (Regīna Indriķe)

8.04. plkst. 10.00 – 17.00. Putnu dienas Lubāna mitrājā.
Putnu vērošanas ekskursija dabas liegumā „Lubāna mitrājs” (ar personīgajiem transporta līdzekļiem).
Tikšanās plkst. 10:00 Barkavas DUS, Barkavā. Plānā: brauciens cauri Degumnieku un Bozēnu laukiem, Zvidzes-Asnupītes kanāls uz Kalnagala slūžām, pa D-damni uz Zvejsalu, pastaiga pa Zvejsalas zivju dīķiem. Noslēgums ap plkst 17:00 pie Aiviekstes slūžām, pie Lubāna ezera. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, pusdienas un, ja ir, binoklis. Ekskursiju vadīs ornitologs Andris Avotiņš. Nepieciešams pieteikties pa tālr. 29234956 vai lubanamitrajs@gmail.com  (Ilze, Līga).

08.04. plkst. 10.00. Putnu būrīšu darbnīca un pastaiga apkārtnē Šķaunē.
Tikšanās plkst. 10.00 Šķaunes Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas, Šķaunes māmiņu centrā, Miera ielā 13, Šķaunē, Dagdas novadā. Līdzi ņemam pusdienu maizītes un būru darbnīcai savs āmurs. Pasākumu vadīs Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors Dainis Tučs. Pieteikšanās/informācija: Sandra Drozdova, tālr. 22429754.

9.04. plkst. 10.00 – 13.00 Putnu vērošanas pārgājiens dabas liegumā „Lubāna mitrājs” Orenīšu dīķos.
Sākums plkst. 10:00 Nagļos, pie Tautas nama. Turpinājumā brauciens ar savu transportu līdz pārgājiena sākumpunktam. Dosimies pārgājienā pa Orenīšu dīķiem, uzkāpsim Orenīšu kalnā, kas paver iespaidīgu skatu uz zivju dīķiem.  Noslēgums ap plkst. 13:00. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, pusdienas un, ja ir, binoklis. Pārgājiens piemērots ģimenēm ar bērniem, kuri vēlas brīvdienu pavadīt dabā. Pārgājienu vadīs Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori Dace Vasiļevska un Dagnis Vasiļevskis. Nepieciešams pieteikties pa tālr. 29234956 vai lubanamitrajs@gmail.com  (Ilze, Līga)

Jāpiebilst, ka visa mēneša garumā Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centros norisināsies tematiskas nodarbības, veltītas ar putniem saistītām tēmām.
Papildus informācija par Putnu dienu pasākumiem www.daba.gov.lv, Dabas aizsardzības pārvaldes sociālajos tīklos Facebook un Twitter, kā arī www.putnudienas.lv

Cieņā,
Regīna Indriķe
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas
Dabas izglītības centra vadītāja
Mob. tel. LMT +371 29139677 regina.indrike@daba.gov.lv