Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (27.06.2019.)

Publicēts 26.06.2019

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018. gada 5. aprīļa lēmumā “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020. gadam iekļauto Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu”

2. Par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” apstiprināšanu

Domes sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0