Rēzeknes novada pārstāvji piedalīsies konferencē-diskusijā par Latgales nākotni

Publicēts 14.05.2014

15. maijā Daugavpilī notiks konference-diskusija „Latgale – izaicinājumi un iespējas”. Tajā piedalīsies LR Saeimas deputāti, pašvaldību vadība un plānošanas reģionu pārstāvji. Rēzeknes novadu šajā nozīmīgajā pasākumā pārstāvēs domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema.

Konferencē-diskusijā tiks izvērtēti Rīcības plāna “Latgales reģiona izaugsmei 2012. – 2013. gadam” rezultāti. Plāna ietvaros tika īstenoti pasākumi jaunu darba vietu radīšanai, uzņēmējdarbības attīstībai un investoru piesaistei Latgales reģionā. Tāpat diskusijā tiks apspriestas Latgales turpmākās attīstības iespēja. Jāatzīmē, ka Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam un Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013. – 2019. gadam paredz vairākus atbalsta virzienus Austrumu pierobežas teritorijām valsts robežas tuvuma ietekmē radīto negatīvo seku pārvarēšanai un nomales efekta mazināšanai, radot papildus stimulus uzņēmējdarbības attīstībai un veicinot sadarbību ar kaimiņvalstīm.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0