Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2013.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana

Publicēts 21.12.2012
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS SAKARĀ AR BŪTISKIEM GROZĪJUMIEM TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ
Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2012/38
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2012.gada 7.janvāris plkst.11.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 2013.gadam izdruka, aplokšņošana un nosūtīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta -  Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona – Juris Zvīdriņš, tālr.64607188, e-pasts: juris.zvidrins@rdclv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0