Rēzeknes novada speciālisti dosies „ēnot” Norvēģijas kolēģus

Publicēts 31.03.2015
Rēzeknes novada pašvaldības delegācija 2014. gada pavasarī, vizītē Norvēģijā

11. aprīlī speciālās izglītības un sociālie darbinieki no Rēzeknes novada dosies uz Norvēģijas sadarbības pašvaldībām Ārendāli un Aust Agderi, lai nedēļas garumā „ēnojot” savas jomas speciālistu darbu, apgūtu jaunas metodes un smeltos idejas turpmākajam darbam.

„Ēnot” Norvēģijas sociālo darbinieku ikdienu dosies Veselības un sociālās aprūpes centra (VSAC) „Malta” vadītājs Marts Hahelis, Audriņu pagasta sociālā darbiniece Natālija Bernāne un Rēzeknes pilsētas pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns. Savukārt apgūt inovatīvas pieejas, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumiem, dosies Kaunatas vidusskolas direktores pienākumu izpildītāja Anita Klismete, Adamovas speciālās internātpamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Zigrīda Vasiļkova un Tiskādu speciālās internātpamatskolas skolotāja Natālija Mihailova.

Paredzēts, ka „ēnotāji” iepazīs norvēģu sociālo darbinieku ikdienu, aprūpējot vecos un nespējīgos cilvēkus viņu mājās, apmeklēs Fervikas veco ļaužu aprūpes centru, kur iegūs pieredzi, kā pielāgot telpas un vidi, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti ikdienu, kā arī dosies uz Asdālas rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām un Sam Eides vidusskolu, kurā tiek īstenota mācību programma bērniem ar īpašām vajadzībām, lai palīdzētu viņiem uzsākt patstāvīgu dzīvi un atrast darbu.

Jāatzīmē, ka Rēzeknes novada pašvaldībai veiksmīga sadarbība ar Ārendāles un Aust Agderes pašvaldībām norit jau vairāk nekā 20 gadu garumā. Šai laikā Rēzeknes novada skolas un sociālās iestādes ir saņēmušas materiālu un finansiālu atbalstu, novada kolektīvi uzstājušies dažādos kultūras pasākumos Norvēģijā, notikuši daudzi pieredzes apmaiņas braucieni, kuros piedalījušies skolēni, medicīnas, sociālās jomas un izglītības darbinieki.

Turpinot sadarbību, 23. un 24. aprīlī, neilgi pēc tam, kad Rēzeknes novada speciālisti būs atgriezušies no „ēnošanas” Norvēģijā, Rēzeknes novadu apmeklēs Ārendāles un Aust Agderes politiķi, lai pārrunātu jaunus sadarbības virzienus starp pašvaldībām.

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0