Rit darbs pie Rēzeknes novada identitātes elementiem — logotipa un moto

Rēzeknes novadam jau ir apstiprināts savs ģerbonis, karogs un himna, taču lai turpinātu veidot Rēzeknes novada tēla vizuālo un idejisko identitāti, sadarbībā ar mākslinieci Dainu Salmiņu šobrīd notiek darbs pie novada logotipa un moto izveides.

Novada moto

novads Par novada moto, kas apliecina Rēzeknes novada iedzīvotāju piederību un lepnumu par savu dzimto novadu, ir izvēlēti rakstnieka Jāņa Klīdzēja romāna ’’Cilvēka bērns’’ galvenā varoņa Boņuka vārdi, ar kuriem viņš uzrunā savu uzticīgo draugu – suņuku Žiku: “OTRAS LĪDZĪGAS DEBEŠU PUSES NAV NEKUR VISĀ PASAULĒ, VAI NE?”
Pats viņš uz to atbild: ’’– Redzi, tie bērzi, tie milži ap Pestītāja krustu, tie ar zaļajām cepurēm – kas tie par bērziem! Pa tādiem var ieiet debesīs. Tad tie otrie bērzi kalnā aiz mājām. Vai tādi bērzi ir kaut kur citur? Nav!...
– Vai kaut kur citur ir tik zeltaina dūmaka pār priežu siliem kalnos un uz eglainēm ielejās? Nekur tādas nav!
Tad paskaties vēl, Žik, mūsu kalni! Tur uz kreiso pusi – Kalvja kalns...Vēl tālāk – Zobenu kalns un Dvēseļu kalns – visi viņi ir ar pleciem un galvām, stāv kā sargi un stiprinieki. Arī tie visi ir mūsu debess pusē...
...tikai mūsu debess pusē rītos un vakaros balsis tik ilgi un skaisti skan, ka nevar ne atklausīties…”
dzied

Lietišķās grafikas stils 

Kā novada lietišķās grafikas pamatelements ir izveidots grafisks raksts MŪSU DEBESS PUSE, kas tiks lietots, izstrādājot dizainus novada prezentācijas materiāliem. Raksta filozofijas pamatā ir novads kā administratīvi-ģeogrāfiska teritorija ar SAVU PAGĀTNI UN NĀKOTNI. Raksts ir novada kartes ornamentāla versija - grafiska uzartu lauku, upju un ceļu tīklu, kas ieskauj apdzīvotas vietas stilizācija. Raksts sastāv no punktiem un līnijām. Šī atvērtā un neierobežotā struktūra sevī simboliski apvieno novada pagātnes mantojumu un izaugsmes perspektīvu.

Pagātnes mantojums - mātes villaine 

berns villaine2
Raksta pamatu veido punktu struktūra, kas patapināta no Bērzgales 19. gs. villaines izšuvuma saulītes motīva atbalsta asīm, simbolizējot mūsu dzīves pamatu - senču tikumu un atbalstu.

Izaugsme - mātes plate 

villaine1
plateSavienojot šos punktus ar līnijām, līdz ar ’’mātes villaini’’ iegūstam ’’mātes plati’’ -- montāžas plati sarežģītās elektroniskās sistēmās, kas norāda uz novada attīstības virzienu –organizēt un administrēt procesus ar moderno tehnoloģiju un augsti izglītotu un profesionālu cilvēku starpniecību, nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi. Mātes plates vizuālajā veidolā saskatāma līdzība ar novada teritorijas satelītkartēm.
karte3 karte1 karte

Novada logo 

logoLogotipu veido grafiskā forma un nosaukums Rēzeknes novads. Grafiskā forma ir raksta MŪSU DEBESS PUSE centrālais fragments - saules zīmes un datora mātes plates atmiņas bloka stilizācijas apvienojums.
Logotips pauž saules dzīvības spēku un novada ļaužu radošu darbu dzimtajā pusē.
’’...Boņs turpina apspriest savu tēvu...Viņa pleci tādi kā kastes stūri. Un rokām tik lielas dzīslas kā priežu saknes. Tad laikam tēvs ir tā pastingri kopā sasiets. Boņs zina, ka, ja cilvēks nebūtu vienā gabalā sasiets ar labām dzīslām tad tas būtu kā tāda mīkla. Nē, nē, tēvs nav nekāda mīkla.’’ (Jānis Klīdzējs “Cilvēka bērns”)

Krāsas 

Logo krāsojumam tiks lietots novada ģerboņa tumši zaļā pamata un karoga gaiši zaļās joslas toņi.
Atbilstoši nepieciešamībai, rakstam varēs kombinēt krāsas no ģerboņa un karoga piecām pamatkrāsām un četrām MŪSU DEBESS PUSES papildkrāsām.
krasas
’’Vectēvs ir vectēvs, un tādu vectēvu nav visā pasaulē. Redzi, kāds viņš tur ir, kā milzis – brūnā, īsto aitu ādas kažokā, kuram visa vilna uz iekšu. vidū viņš pāržņaugts tievāks ar jostu, kurai visas Dieva krāsas, tāpat kā varavīksnei vasaras mākoņos.’’ (Jānis Klīdzējs “Cilvēka bērns”)
Logotips un moto turpmāk tiks lietots uz Rēzeknes novada prezentācijas materiāliem – krūzītēm, dāvanu maisiņiem, u.c. Saistībā ar mākslinieces izstrādāto lietišķās grafikas stilu, savus logotipus nākotnē varēs izveidot Rēzeknes novada pagasti.
Māsas Elvita un Dagnija Kotānes no Ilzeskalna pagasta pie sava portreta
 

Click to listen highlighted text!