Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā

Publicēts 04.04.2018

Rēzeknes novada pašvaldības  Ozolmuižas  pagasta pārvalde plāno veikt 11 (vienpadsmit) koku : 7 (septiņu) bērzu, diametrs – līdz 30 cm, augstums līdz 24 m un 3 (trīs) liepu, diametrs līdz 30 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas pagasta Lielo Garanču kapsētas teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes ar kadastra numuru 78780010974 un 1 (viena) bērza, diametrs 30 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas kapsētas teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78780020162 izzāģēšanu. Mērķis ir atbrīvoties no bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus un vidi.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta pārvaldē (“Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes, sākot no šī gada 5.aprīļa līdz šī gada 12. aprīlim.
Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0