Sabiedriskā apspriešana par tūju izciršanu Ozolaines pagastā

Publicēts 20.10.2014

Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka 2014.gadā plāno veikt tūju nozāģēšanu pie pirmskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš”. Lūdzam apskatīt sagatavoto tabulu ar ieplānotiem darbiem un iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Ozolaines pagasta pārvaldē (Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, tālr.nr. 646 40 171) vai uz e-pastu info@ozolaine.lv no 2014.gada 21.oktobra līdz 2014.gada 28.oktobrim.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošo Noteikumu Nr.31 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” III nodaļu, 3.7. punktu.

Nr.

Vietas

Veicamo darbu veids

Diametrā

Koku skaits, gab.

1.

Bekšu centrs PII „Jāņtārpiņš” (7876 006 0247) Pie centrālās ieejas tūju nozāģēšana, koku, sīko zaru, gružu savākšana un transportēšana.

līdz 50 cm

8

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0