Saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām

Publicēts 16.10.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/31
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 29.oktobris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0