Saistošo noteikumu projekts “Par kārtību, kādā tiek tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”

Publicēts 12.01.2011
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos.
Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 19.01.2011. var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv ,vai iesniegt tos savā pagasta pārvaldē.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0