Sakstagalieši apceļo Latgali

Publicēts 29.05.2014
Sakstagalieši Kroma kolnā

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola ar projektu “Latgale dažādos laiku lokos” guvusi uzvaru ekskursiju konkursā “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”. Konkursu finansiāli atbalsta Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs, bet projekta organizatori ir nodibinājums “Vītolu fonds”. 23. maijā mēs, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 6. un 7. klašu skolēni, audzinātāji, kā arī mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki, devāmies bezmaksas izzinošā ekskursijā pa Latgali. Ceļojuma mērķis bija attīstīt lielāku interesi par Latgales vēsturi dažādos laikaposmos, iepazīties ar dažādiem objektiem, vietām, to vēsturi.

Sākumā ceļš veda gar Rāznas ezeru uz Mākoņkalnu, sauktu arī par Padebešu kalnu. Tas ir viens no augstākajiem Latgales pauguriem, kuram ir stāvas nogāzes, kas ir apaugušas ar mežu. Mākoņkalnā ved diezgan stāvas kāpnes ar koka margām. Mums izdevās saskaitīt 265 pakāpienus. Satikām strādniekus, kas likvidēja vētras postījumus un atbrīvoja taku no vēja nogāztajiem kokiem. 1252. gadā Livonijas ordenis šī kalna virsotnē uzcēla vienu no pirmajiem nocietinājumiem Latgalē – Volkenbergas pili. Līdz mūsdienām saglabājušās tikai lielās aizsargmūra sienas fragmenti, uz kuriem noskatījāmies ar lielu bijību. No kalna mums pavērās brīnišķīgs skats uz Rāznas ezeru, bet pašā pakājē bija redzams dzidrais Ubogovas ezers, kas tautā iesaukts par Latgales dzidro aci. Kalna pakājē apskatījām piemiņas akmeni Kārļa Ulmaņa apmeklējumam 1938. gadā viņa Latgales vizītes laikā.
Kroma kalnā mūs satika pats valdnieks, gērbies senlatviešu drānās, ar zobenu rokās. Te mežzinis Aleksandrs Lubāns kopā ar domubiedriem būvē 9. – 12. gadsimta latgaļu cilšu koka pili ar torņiem un paceļamo tiltu. Zēniem tur bija iespēja uzģērbt ap 15 kg smagās viduslaiku bruņas un paturēt rokās īstus zobenus, kā arī pamēģināt ar tik smagu apģērbu pastaigāt un pavicināt zobenus. Tur vēl mēs redzējām, kā no paštaisītas katapultas var izšaut lodes – akmeņus.
Apmeklējām arī muzeju “Andrupenes lauku sēta”, kurā varējām apskatīt simtgadīgu lauku māju, klēti, smēdi, dažādus darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Ar gardu muti nogaršojām Latgales kulinārā mantojuma brīnumus – pancaku ar cymusu, asuškas, sviestu, svaigu maizi un zāļu tēju.
Ikviens ekskursijas dalībnieks varēja izdzīvot, aptaustīt, pielaikot un pat pagaršot aizvadīto laikmetu liecības to vēsturiskajos objektos, noklausīties ticamus un neticamus nostāstus.
Mūsu klases zēni apņēmās pamēģināt izveidot viduslaiku pils maketu no maziem akmentiņiem, bet meitenes ar audzinātāju jau nākamajās dienās pēc ekskursijas izveidoja izstādi no seniem darba rīkiem, iekārtām, iesaistot skolēnus un vecākus ekspozīcijas sagatavošanā.
Skolēnu, audzinātāju un vecāku vārdā gribam izteikt pateicību Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram, Vītolu fondam, kā arī Sakstagala pagasta pārvaldei par ekskursijas atbalstu.

 

Sabīne Vovere, Agata Cauņa
7. a klases skolnieces

Haralda Cercena foto


 

Sakstagalieši pielaiko bruņasAndrupenes lauku sētāSmagais dzirnakmens Skats no Mākoņkalna RāznaKāpnes Mākoņkalnā

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0