Sēņu balle Sakstagalā

Publicēts 06.10.2015

Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā garumā. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā Miķeļdienā īpaša loma tika atvēlēta sēnēm.

Pirms svētkiem tika izveidota izstāde, kur var aplūkot bērnu darbus. Skolēni dažādās tehnikās zīmēja sēnes, lipināja no plastilīna un taisīja sēnes no papīra. Izstādi varēja aplūkot sākumskolas klasēs.

Uz sēņu balli bija ieradusies Mušmire. Tā pastāstīja interesantu stāstu par Rudens rūķi, kurš gribēja kopā ar bērniem doties uz Sēņu svētkiem. Bērniem bija iespēja paskatīties teātra uzvedumu „Zem sēnītes”, ansamblis iepriecināja ar skaistu dziesmu „Rudens rūķis”.

Ļoti interesanta izvērtās sēņu cepuru parāde. Bērni kopā ar vecākiem no dažādiem materiāliem izgatavoja savdabīgas un neatkārtojamas galvassegas un pieskaņoja tērpus.

Pēc rotaļām katra klase saņēma lielu grozu un gāja sēņot. Miķeļos sēnes auga gan skolas gaiteņos, gan ēdamzālē. Visi bija laimīgi, jo savāca daudz sēņu!

Protams, visām skolēnu aktivitātēm sekoja vērīgas acis, priecājās un vērtēja bērnu un vecāku izdomu, ieguldīto darbu. Tika apkopoti rezultāti un noteikti aktīvākie un izdomas bagātie skolēni, kurus apbalvoja ar īpašiem, šai dienai veltītiem diplomiem un saldumiem.

 

 

Evita Kubecka
direktores vietniece audzināšanas jomā 

IMG_8620 IMG_8578 IMG_8593 IMG_8595 IMG_8601 IMG_8613IMG_8603

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0