Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai

Publicēts 18.07.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2014/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014. gada 30. jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona – Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums

Ar iepirkumu komisijas 30.07.2014. lēmumu iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums. Nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā specifikācijā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0