Stoļerovas pagasta saieta nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

Publicēts 16.04.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/10ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 27.aprīlis plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Stoļerovas pagasta saieta nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Sanita Puncule, tālr.26416777, e-pasts: sanitapuncule@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0