Valsts svētku priekšvakarā pasniegti Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksti

Publicēts 19.11.2015
Foto: Madara Ļaksa

Jau daudzu gadu garumā Rēzeknes novadā izveidojusies tradīcija Valsts svētku priekšvakarā godināt novada cilvēkus, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte ir balsts Latvijas valsts izaugsmei un labklājībai. Šogad svinīgais pasākums norisinājās Gaigalavas kultūras namā.

Atzinības raksti vairāk nekā 40 Rēzeknes novada čaklākajiem, aktīvākajiem un radošākajiem ļaudīm tika pasniegti kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas šoruden izdoto kolekcijas monētu „Rainis un Aspazija”. Atzinības rakstu saņēmējus ar muzikāliem sveicieniem priecēja Rēzeknes novada vokālās studijas “Skonai” jaunākā grupa (vadītāji Guntra Kuzmina un Edgars Jukna), Gaigalavas pagasta bērnu folkloras kopa “Purineņš” (vadītāja Rasma Igaune), Daugavpils sziedātāja Jeļena Borele un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas saksofonisti (vadītājs Haralds Bauga).

Uzrunājot klātesošos, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs aicināja kavēties vēsturisko notikumu atspulgos: “Nāk prātā 1918. gads, kad Tautas padome pieņēma vēsturisku lēmumu par to, ka Latvijas suverēnā vara pieder Latvijas tautai. No tā brīža sākās Latvijas atdzimšana un saimnieciskais uzplaukums. 97 gados esam piedzīvojuši daudz sasniegumu un izaicinājumu, esam pārdzīvojuši mūsu valstiskuma zaudēšanu un nebrīves gadus, esam bijuši klāt arī brīnumainajam neatkarības atgūšanas laikam, un tagad mēs varam redzēt plaukstošu Latvijas izaugsmi. Gaidot valsts simtgadi, gribu atgādināt, ka cīņa par brīvību nav beigusies – tā ir jāizcīna katru dienu no jauna, pirmkārt, cīnoties pašam ar sevi – ar savu slinkumu, negribēšanu, vājībām un kārdinājumu. Veiksmi katram no jums šajā cīņā un veiksmi Latvijai jaunu mērķu un sapņu sasniegšanā!”

 Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Sabiedriskā aktivitāte” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Rita Baltere, Kantinieku pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāja
 • Inese Benjava, Nagļu daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra vadītāja un sporta spēļu organizatore Nagļu pagastā
 • Terēze Kūkoja, aktīva Nautrēnu pagasta iedzīvotāja
 • Jāzeps Selickis, pensionārs, aktīvs pagasta iedzīvotājs, līdz 1994. gadam strādāja par Stoļerovas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāju

 Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Izglītība, zinātne un sports” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Vinera Dimpere, Maltas vidusskolas direktore
 • Ingrīda Mežajeva, vispārējās izglītības skolotāja Feimaņu pamatskolā
 • Ženija Reidzāne, Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes aukle
 • Sarmīte Skudra, Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja
 • Helēna Vaišļa, skolotāja Maltas speciālajā internātpamatskolā
 • Lilija Žukovska, Izglītības pārvaldes vadītāja

 Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Ekonomika, tautsaimniecība” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Valija Jekimova, lauku attīstības konsultante Rēzeknes novada Pušas pagastā
 • Arnis Petrovskis, Ozolmuižas pagasta bioloģiskās saimniecības “Senču mājas” īpašnieks


Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Kultūra” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 •  Anna Adijāne, Bērzgales folkloras kopas vadītāja
 • Skaidrīte Beitāne, Mākoņkalna pagasta kultūras dzīves organizatore
 • Anastasija Belogubova, Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste
 • Sintija Borise, Deju kolektīvu vadītāja Lendžu kultūras namā
 • Ērika Bozoviča, Gaigalavas kultūras nama amatierteātra „Bykovīši” režisore Gaigalavas pamatskolas skolotāja
 • Valentīna Bruzgule, ilggadējā Sakstagala pagasta muzeja “Kolnasāta” vadītāja
 • Aija Dundure, etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” vadītāja
 • Vija Jeršova, Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vadītāja
 • Jevgeņija Pavārnieka, Dricānu bibliotēkas vadītāja

 Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Veselības aprūpe, sociālais darbs” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Gaļina Suseja, aprūpētāja Rēzeknes novada Strūžānu pansionātā
 • Zinaīda Šilova, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Māra Taranda, Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Sociālā darbiniece

 Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Darbs valsts pārvaldē” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Inga Mileika, Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas kadastra procesa vadītāja
 • Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore


Par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Darbs pašvaldībā” Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņem:

 • Vladimirs Bistrovs, Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs
 • Anatolijs Bodžs, Sakstagala pagasta pārvaldes apkures iekārtu operators, remontstrādnieks
 • Anita Bringule, Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste un projektu vadītāja
 • Edgars Buļs, Ozolaines pagasta pārvaldes traktorists
 • Arvīds Dunskis, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs
 • Jānis Gudeļs, Lūznavas pagasta pārvaldes autobusa vadītājs
 • Jevgeņijs Kušakovs, Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra galvenais datortīklu administrators
 • Zoja Lipska, Griškānu pagasta pārvaldes lietvede
 • Skaidrīte Melne, Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja
 • Marija Nizina, Silmalas pagasta zemes lietu speciāliste
 • Valērijs Osipovs, “Stružānu Siltums” elektriķis
 • Tatjana Pavlova, Audriņu pagasta pārvaldes lietvede
 • Rima Semjonova, Stružānu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede
 • Voldemārs Vabals, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs
 • Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

 FOTOGALERIJA

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0