Vertikālā pacēlāja, personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, un pievadu izbūve

Publicēts 12.03.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/7
Iepirkuma procedūra pārtraukta. Iepirkuma pārtraukšanas pamatojums – vienīgā pretendenta piedāvātā cena pārsniedz paredzamo iepirkuma cenu (nolikuma 7.1.6.apakšpunkts). Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 28.marts.
2012. g. 12. marts

Malkas iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldei

Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2012/5
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 20.03.2012. plkst.10.00
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde, reģ. nr. 90000048608, Rāznas 38 Kaunata , Rēzeknes novads, LV4622
Iepirkuma priekšmets - Malkas iegāde Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldei
Kontaktpersona - M.Rukmane, Tel.28330703, e- pasts: rukmane2@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0