Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām

Publicēts 21.12.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/37
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta -  Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0