ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana

Publicēts 10.11.2017

Ar iepirkuma komisijas 2017. gada 23. novembra lēmumu iepirkums ir pārtraukts sakarā ar to, ka vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto līgumcenas robežu – 42000 euro (bez PVN).

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/47
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.11.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis, tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0