Pakalpojumi

STRUŽĀNU pagasta pārvalde

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI
Aukstais ūdenspēc pašvaldības SIA “Strūžānu Siltums” tarifa
Karstais ūdenspēc pašvaldības SIA “Strūžānu Siltums” tarifa
Kanalizācijapēc pašvaldības SIA “Strūžānu Siltums” tarifa
Atkritumu izvešanapēc pašvaldības SIA “Strūžānu Siltums” tarifa
Apsaimniekošanapēc pašvaldības SIA “Strūžānu Siltums” tarifa
CITI MAKSAS PAKALPOJUMI
Strūžānu kultūras nama telpu noma0,08 EUR par 1 m²/diennaktī
Veļas mazgāšana (Strūžāni)3,64 EUR/reize
Veļas žāvēšana (Strūžāni)3,00 EUR/reize
Veļas gludināšana pēc žāvēšanas (Strūžāni)2,46 EUR/reize
Dušas izmantošana (Stružāni)3,24 EUR/reize
Click to listen highlighted text!