Stružānu pagasts

3781.2 ha

Pagasta kopējā platība

81.1 ha

ūdeņi

940.3 ha

meži

497.7 ha

l/s izmantojamā zeme

770

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Stružānu pagasts atrodas Rēzeknes novada ziemeļaustrumos, 23 km attālumā no novada centra Rēzeknes. Pagasts robežojas ar Gaigalavas, Dricānu un Nautrēnu pagastiem. Pagasta teritorijā bez administratīvā centra, Strūžānu ciema, ir vēl pieci ciemi.

Strūžānu ciems izveidojies 20. gadsimta piecdesmito gadu beigās kā Strūžānu kūdras fabrikas centrs. Fabrikas pastāvēšanas laikā, no maza apdzīvota punkta ar diviem desmitiem baraku, tas izaudzis par plašu ciematu ar sabiedriskām un dzīvojamām ēkām. Ciemā dominē divu līdz četru stāvu dzīvojamās mājas, kā arī vienstāvu privātmājas. Dzīvojamās mājas labiekārtotas ar centralizētu ūdens apgādi, kanalizāciju un siltumapgādi. Ciema teritorija ir apzaļumota un sakopta. Vēsturiski te izveidojies daudznacionāls iedzīvotāju sastāvs.

Click to listen highlighted text!