Izglītības un kultūras iestādes

Pagastā ir kultūras nams ar 496 skatītāju vietām, kurā notiek dažādi tradicionālie un valsts svētku pasākumi gan vietējā, gan novada līmenī. Kultūras nama paspārnē darbojas Strūžānu – Dricānu sieviešu koris „Taunadze”, sieviešu vokālais ansamblis „Sidrabrasa”, krievu dziesmu ansamblis „Raduga”, jauniešu deju kolektīvs „Dzieti”, amatierteātris „Škārzloti”, duets „Paprika”, senioru klubiņš. 2020. gadā savu darbību kultūras nama telpās uzsāka sociālo prasmju un iemaņu centrs „Sniedz roku!”. Tāpat kultūras namā darbojas sporta komplekss, kas iekļauj galda spēļu zāli un trenažieru zāli. Datortelpā ir pieejami desmit datori gan mācībām, gan rēķinu nomaksai, gan spēlēm, kā arī kopēšanas un printēšanas pakalpojumi. Dažādu projektu ietvaros ir bagātīgi papildināta kultūras nama materiālā bāze – tautastērpi deju kolektīvam, koncerttērpi korim, apskaņošanas aparatūra, galdi, krēsli, papildināts trenažieru klāsts, nodrošināts sociālo prasmju centra aprīkojums. 

Pagastā darbojas Jaunstrūžānu pamatskola, bibliotēka, pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”. Savus pakalpojumus sniedz veļas mazgātava un ciema dušas.

Click to listen highlighted text!