Izglītības iestādes

Mākoņkalna pagasta izglītības iestādes

Mākoņkalna tautas nams

Mākoņkalna pagasta tautas namsMākoņkalna tautas nams ir dibināts 1969. gadā. Šo gadu laikā tautas nams ir attīstījies, realizējis dažādus projektus,  iesaistījis vietējos iedzīvotājus dažādos pasākumos, uzlabojis kultūras dzīvi pagastā un cēlis labsajūtas līmeni .

Pašlaik tajā darbojas pieci pašdarbības kolektīvi: Mākoņkalna folkloras kopa, līnijdeju grupa „Super-Star”, dramatiskais pulciņš „Raudive”, sieviešu vokālais ansamblis un krievu vokālis ansamblis.

Mākoņkalna folkloras kopa ir viens no vecākajiem Mākoņkalna tautas nama kolektīviem. Folkloras kopa savu darbību uzsāka 1982. gada janvārī, kopš dibināšanas brīža aktīvi piedalās valsts, novada, pašvaldības un starptautiskajos festivālos.

Līnijdeju grupa „Super Star” dibinātā 2010. gada decembrī, ņem aktīvu dalību pagasta un novada pasākumos, kā arī ar savu dejas mākslu priecē citu novadu iedzīvotājus.

Dramatiskais pulciņš „Raudive” dibināts 2007. gadā, piedalās dažādos pagasta un novada pasākumos, tajā darbojas aktīvi pagasta iedzīvotāji, kuri līdztekus  pamatdarbam, spēj atvēlēt laiku arī mākslinieciskai izpausmei.

Sieviešu vokālais ansamblis dibināts 2010. gadā. Vokālajā ansamblī darbojas deviņas dzīvespriecīgas, azartiskas ar labu humora izjūtu apveltītas sievietes, kuras ar savu balsi iepriecina skatītājus un klausītājus.

Krievu vokālais ansamblis ir pats jaunākais tautas nama kolektīvs, kurš nodibinājies 2020. gadā.

Mākoņkalna tautas nams piedāvā plašu pasākumu klāstu. Tiek svinēti tradicionālie un valsts svētki: Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo, utt. Aktīvākiem cilvēkiem tiek piedāvātas ziemas un vasaras sporta spēles, dažāda veida konkursi. Vecāka gada gājuma cilvēkiem rīko pensionāru pēcpusdienu. Pagasta iedzīvotāji tiek iepriecināti ar izstādēm, radošām darbnīcām un dzejas vakariem, kuros var veldzēt dvēseli un iepriecināt sirdi. Tie, kuri vēlas izdejoties, droši var doties uz ballēm līdz rītausmai. Volkenberga pils svētki ir kļuvuši par tradīciju, kuros dalību ņem novada kolektīvi.

Adrese: Lipušķi, Mākoņkalna pag., Līgo iela 1, LV-4626
 
Vadītāja: Skaidrīte Beitāne
 
Telefons: 26593450

 

Mākoņkalna pagasta bibliotēka

Mākoņkalna pagasta bibliotēka atrodas Lipušķu ciemā. Tā ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas centrs. Bibliotēkai ir sadarbība ar Tautas namu, Mākoņkalna pagasta pārvaldi, atpūtas centru “Strops’, Rāznas Nacionālo parku. Bibliotēka sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un uzziņu informatīvos pakalpojumus, nodrošina valsts un pašvaldības institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību, nodrošina Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamajiem elektroniskajiem informācijas resursiem.

Adrese: Skolas iela 3, Lipušķi, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626

Vadītāja: Ināra Smirnova
Tālrunis: 64646742
E-pasts: inara.smirnova@rezeknesnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdiena, trešdiena, piektdiena 9.00 - 16.00

Otrdiena 8.00 - 15.00

Ceturtdiena 8.00 - 11.00 un 15.00 - 18.00

Sestdiena, svētdiena – brīvdiena

Mākoņkalna tautas nama folkloras kopa

imagewTālrunis: 28690682

E-pasts: kreimene67@inbox.lv

Dibināšanas gads: 1982.
Vadītāja: Ināra Smirnova

Mākoņkalna kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis

Lācplēša dienaTālrunis: 28690682

E-pasts: kreimene67@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2010.
Vadītāja: Ināra Smirnova

Mākoņkalna tautas nama dramatiskais kolektīvs “Raudive”

Zemnieku ballleTālrunis: 26309912

E-pasts: reginatrule@inbox.lv

Dibināšanas gads: 2007.
Vadītāja: Regīna Trūle

Click to listen highlighted text!