Kontaktinformācija

Kaunatas apvienības pārvalde Stoļerovas pagasts

Kaunatas apvienības pārvaldes vadītājsJānis Aleksāns, tālr. 64640431, 26451063, e-pasts janis.aleksans@griskani.lv
Pieņemšanas laiks: mēneša katra otrā un ceturtā otrdiena 10.00 – 12.00.
Kaunatas pagasta administratīvajā ēkā,
Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.
Pieteikšanās apvienības lietvedībā, tālr.64667000
e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
uz vadītāja vai vietnieku tālr. un e-pastu.
Vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumosSergejs Bašmakovs, tālr. 29224840, e-pasts sergejs.basmakovs@kaunata.lv
Pieņemšanas laiks: mēneša katra otrā un ceturtā otrdiena 10.00 – 12.00.
Kaunatas pagasta administratīvajā ēkā,
Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.
Pieteikšanās apvienības lietvedībā, tālr.64667000
e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
uz vadītāja vai vietnieku tālr. un e-pastu.
Vadītāja vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumosOļegs Kvitkovskis, tālr. 26136507, e-pasts olegs.kvitkovskis@cornaja.lv
Pieņemšanas laiks: mēneša katra otrā un ceturtā otrdiena 10.00 – 12.00.
Kaunatas pagasta administratīvajā ēkā,
Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.
Pieteikšanās apvienības lietvedībā, tālr.64667000
e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
uz vadītāja vai vietnieku tālr. un e-pastu.
Lietvedis, maksājumu pieņemšanaEvita Kairiša, tālr. 26512409, 64644192, e-pasts evita.kairisa@rezeknesnovads.lv, info@stolerova.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdiena – piektdiena 8.00 – 16.30
Grāmatvedības uzskaitvede Nataļja Kovaļevska, tālr. 64644193, e-pasts natalija.kovalevska@stolerova.lv
Saimniecības pārzinisVitālijs Muravskis, tālr. 29121834, e-pasts vitalijs.muravskis@stolerova.lv
Zemes lietu speciālistsEdgars Paškovs, tālr. 29369066, e-pasts edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks: trešdiena 8.00 – 15.00
Sociālais darbinieksSvetlana Sprukte, tālr. 20223719, e-pasts svetlana.sprukte@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks otrdiena 8.30 – 12.00
Baiba Kauliņa, tālr. 64640507, e-pasts baiba.kaulina@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks: trešdiena 8.00 – 12.00, ceturtdiena 12.30 – 16.30
Bāriņtiesas loceklisDaina Bule, tālr. 26143838, e-pasts daina.bule@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks: ceturtdiena 8.30 – 12.30
AdreseSkolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV – 4642
Darba laiks8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pastsinfo@stolerova.lv
Stoļerovas FVPAntoņina Sprukte, tālr. 28813382
Adrese: Skolas 4-15, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV– 4642
Valsts policijaLikumpārkāpumu gadījumā griezties pēc palīdzības jebkurā diennakts laikā, zvanot uz Valsts policijas palīdzības tālruni - 110
Click to listen highlighted text!