Pakalpojumi

Komunālie pakalpojumi

PAKALPOJUMSMAKSA (bez PVN)
Aukstais ūdens Stoļerovā1,39 EUR par m3
Aukstais ūdens Rosicā1,39 EUR par m3
Kanalizācija0,68 EUR par m3
Atkritumu izvešana
Maksa ir mainīga, jo tiek aprēķināta saskaņā ar SIA “ALAAS” ikmēneša rēķinu proporcionāli faktiski mājā dzīvojošo iedzīvotāju skaitam

Citi maksas pakalpojumi

PAKALPOJUMSMAKSA
Telpu noma - Saietu nams9,06 EUR / 1 st.
Telpu noma - Rēznas pamatskolas sporta zāle3,63 EUR/1 st.
Biroja pakalpojumi:EUR/1 lpp
A4 formāta lapas kopēšana no vienas puses0,08 EUR
A4 formāta lapas kopēšana no abām pusēm 0,12 EUR
A3 formāta lapas kopēšana no vienas puses0,15 EUR
A3 formāta lapas kopēšana no abām pusēm 0,23 EUR

Click to listen highlighted text!